Huisregels ZaanPride 2024

 

De Zaanse Regenboogparade

 1. Alle deelnemers aan de parade hebben respect voor elkaar en dragen hun boodschap op een vriendelijke en respectvolle manier uit.
 2. Gedurende de Parade zijn andere megafoons dan die van de organisatie verboden.
 3. De organisatie behoudt zich het recht voor, om groepen/individuen te weigeren, mocht de veiligheid van andere bezoekers door hen negatief beïnvloed worden.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om te verzoeken, ongewenste uitingen op bijvoorbeeld spandoeken en borden te verwijderen uit de Parade of dit zelf te doen.
 5. Tijdens de Parade moet de pers als zodanig duidelijk kenbaar zijn.
 6. Vlaggen en spandoeken van commerciële en politieke partijen zijn niet welkom.
 7. Geen afval op straat achterlaten maar in de afvalbakken.

 

ZaanPridefestiviteiten

 1. Er mag alleen alcohol genuttigd worden binnen de grenzen van het evenemententerrein tijdens de openingsuren van het evenement.
 2. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bij twijfel wordt naar legitimatie gevraagd.
 3. Het gebruiken en/of meenemen van drugs en lachgas, en ieder vorm van handel hierin, is verboden.
 4. Zonder toestemming van de organisatie mogen geen goederen verkocht worden binnen de grenzen van het evenement.
 5. Het is verboden, reclamematerialen uit te delen zonder toestemming van de organisatie. Eventuele schoonmaakkosten zullen worden verhaald op de desbetreffende aanbieder.
 6. Bij betreding van de parade en/of het evenement stem je ermee in, dat je op beeld- en/of geluidsdragers kunt worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 7. Participeren in de parade en/of de feesten geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
 8. Te allen tijde ben je verplicht de aanwijzingen van de organisatie en van de beveiliging op te volgen. Beveiliging behoudt zich ook het recht voor om bezoekers te fouilleren.
 9. In het geval dat je wordt geprovoceerd of bedreigd, wend je tot de beveiliging of organisatie. Ga hier in geen geval zelf op in.
 10. Er moet worden voldaan aan de Nederlandse wettelijke verplichting om een geldig legitimatiebewijs bij je te dragen.
 11. Schade of verlies van eigendommen is voor eigen risico. De organisatie stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.