Privacy verklaring

Foto's links en e-mail
Onze website bevat fotomateriaal, links en e-mailadressen van derden.
Deze worden slechts geplaatst na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.
Na plaatsing heeft u te allen tijde het recht deze gegevens te wijzigen 
of te verwijderen.
Dit kan per e-mail aan dezaanseregenboog@gmail.com.

Recht op correctie/verwijdering
U heeft het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Dit kan per e-mail aan dezaanseregenboog@gmail.com.

Cookies
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de hard-disk van uw computer installeert.
Dit bestand houdt gegevens bij van de bezochte Internetsite. Ook onze webserver laat cookies achter.
Wij maken echter geen gebruik van deze cookies of de inhoud daarvan.

Verwijderen van cookies
Internetbrowsers kunnen worden ingesteld dat tijdens volgende bezoeken aan onze website geen nieuwe cookies ontvangen worden. De manier van instellen verschilt per internetbrowser

Raadpleeg eventueel de instructies van de door u gebruikte browser.

Links naar websites van derden
Onze website bevat links naar websites van derden.
Stichting De Zaanse Regenboog en ZaanPride is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties achter deze websites. Lees de privacy verklaring op de betreffende website voor meer informatie hierover. 
U kunt reageren op ons privacybeleid via dezaanseregenboog@gmail.com.