Roze Viering

Op zondag 5 juni zet de Kogerkerk haar deuren open tijdens de ZaanPride.

In de Roze Viering kleuren ‘Identity’ vlaggen het eeuwenoude gebouw waar al generaties lang mensen nadenken over samenleven, hoe

verschillend je ook kunt zijn. 

De kleurige vlaggen sluiten aan bij het Bijbelse pinksterverhaal waarin mensen uit allerlei volken zich aangesproken voelen door het

begeesterde verhaal van de leerlingen van Jezus. Hoe verschillend ze ook zijn, ze staan in vuur en vlam.

Het thema van de Roze Viering: ‘In vuur en vlam voor jou’.

De Roze Viering is voorbereid door o.a. Frank Vos, voorzitter Zaanse Regenboog, Hanna van Dorssen, predikant van de Kogerkerk, leden

van de Kogerkerk en Noorderkerk en vrijwilligers van de Zaanse Regenboog en inloophuis De Bron.

 

Aan het slot van de kerkdienst zal Rosanne Kolvers, secretaris van de Zaanse Regenboog, het ZaanPride lied zingen.

Na afloop koffie op het kerkplein met roze lekkernijen. De Regenboogvlag wappert aan De Stolp, naast de kerk.

 

Datum: Zo 5 juni 10:00

Locatie: Kogerkerk